خرید و فروش سیم کارت

مجوز رسمی از امور مشترکین دارای گرید A

سیم کارت 0912 کد 1

7 107 107 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

1222221 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

88888 10 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

8288 109 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

8388 109 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

8388 100 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

344 1009 0912

کارکرده / 800.000.000 تومان

48 86 111 0912

کارکرده / 1.400.000.000 تومان

20 20 124 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

138 1009 0912

کارکرده / 600.000.000 تومان

883 1005 0912

کارکرده / 800.000.000 تومان

766 1008 0912

کارکرده / 800.000.000 تومان

6466 198 0912

کارکرده / 230.000.000 تومان

7200 140 0912

کارکرده / 650.000.000 تومان

25 20 101 0912

کارکرده / 810.000.000 تومان

13 25 130 0912

کارکرده / 260.000.000 تومان

70 73 119 0912

کارکرده / 410.000.000 تومان

77 75 109 0912

کارکرده / 410.000.000 تومان

604 1888 0912

کارکرده / 260.000.000 تومان

503 1444 0912

کارکرده / 270.000.000 تومان

40 96 3 2 1 0912

کارکرده / 250.000.000 تومان

5449 119 0912

کارکرده / 240.000.000 تومان

19 97 122 0912

کارکرده / 240.000.000 تومان

685 45 10 0912

کارکرده / 230.000.000 تومان

357 0 119 0912

کارکرده / 215.000.000 تومان

9449 147 0912

کارکرده / 230.000.000 تومان

818 0 127 0912

کارکرده / 235.000.000 تومان

73 33 198 0912

کارکرده / 210.000.000 تومان

96 78 196 0912

کارکرده / 210.000.000 تومان

514 0 124 0912

کارکرده / 210.000.000 تومان

553 11 17 0912

کارکرده / 240.000.000 تومان

52 68 105 0912

کارکرده / 215.000.000 تومان

74 44 196 0912

کارکرده / 210.000.000 تومان

273 0 128 0912

کارکرده / 190.000.000 تومان

35 19 130 0912

کارکرده / 210.000.000 تومان

76 40 124 0912

کارکرده / 195.000.000 تومان

99 64 139 0912

کارکرده / 185.000.000 تومان

604 1394 0912

کارکرده / 185.000.000 تومان

90 16 136 0912

کارکرده / 190.000.000 تومان

60 49 143 0912

کارکرده / 190.000.000 تومان

768 968 1 0912

کارکرده / 180.000.000 تومان

349 549 1 0912

کارکرده / 185.000.000 تومان

697 1344 0912

کارکرده / 160.000.000 تومان

762 1344 0912

کارکرده / 160.000.000 تومان

92 77 176 0912

کارکرده / 180.000.000 تومان

0610 178 0912

کارکرده / 190.000.000 تومان – 4خط

80 66 157 0912

کارکرده / 190.000.000 تومان

121 0 159 0912

کارکرده / 195.000.000 تومان

99 31 177 0912

کارکرده / 185.000.000 تومان 

98 43 147 0912

کارکرده / 175.000.000 تومان

19 80 148 0912

کارکرده / 190.000.000 تومان

3447 148 0912

کارکرده / 180.000.000 تومان – 4 خط

38 18 149 0912

کارکرده / 180.000.000 تومان

442 1370 0912

کارکرده / 178.000.000 تومان

77 94 132 0912

کارکرده / 172.000.000 تومان 

43 16 132 0912

کارکرده / 175.000.000 تومان

8667 132 0912

کارکرده / 185.000.000 تومان

665 0 189 0912

کارکرده / 160.000.000 تومان 

07 78 148 0912

کارکرده / 170.000.000 تومان

24 85 145 0912

کارکرده / 168.000.000 تومان

سیمکارت 0912 کد 2

330 2002 0912

کارکرده / 400.000.000 تومان

58 22222 0912

کار کرده / 190.000.000 تومان

2111112 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

12 33 238 0912

کارکرده / 105.000.000 تومان

112 5 277 0912

کار کرده / 110.000.000 تومان

33 19 215 0912

کارکرده / 110.000.000 تومان

64 59 289 0912

کارکرده / 70.000.000 تومان

209 3 227 0912

کار کرده / 75.000.000 تومان

22 70 203 0912

کارکرده / 90.000.000 تومان

15 77 271 0912

کارکرده / 95.000.000 تومان

193 8 293 0912

کار کرده / 95.000.000 تومان

72 55 221 0912

کارکرده / 100.000.000 تومان

30 17 275 0912

کارکرده / 80.000.000 تومان

30 54 258 0912

کار کرده / 90.000.000 تومان

10 22 257 0912

کارکرده / 95.000.000 تومان

سیم کارت 0912 کد 3

44 69 344 0912

صفر / 110.000.000 تومان

10 88 310 0912

کارکرده / 185.000.000 تومان

12 88 300 0912

کارکرده / 220.000.000 تومان

810 0 312 0912

کارکرده / 90.000.000 تومان

60 67 315 0912

کارکرده / 100.000.000 تومان

66 84 366 0912

کارکرده / 100.000.000 تومان

50 57 394 0912

کارکرده / 70.000.000 تومان

15 17 347 0912

کارکرده / 72.000.000 تومان

91 78 378 0912

کارکرده / 78.000.000 تومان

9 270 320 0912

کارکرده / 68.000.000 تومان

941 33 32 0912

کارکرده / 72.000.000 تومان

780 740 3 0912

کارکرده / 70.000.000 تومان

83 22 340 0912

کارکرده / 65.000.000 تومان

04 18 388 0912

کارکرده / 65.000.000 تومان

سیم کارت 0912 کد 4

67 15 415 0912

کارکرده / 80.000.000 تومان

8700 409 0912

کارکرده / 100.000.000 تومان

20 26 420 0912

کارکرده / 160.000.000 تومان

94 88 485 0912

کارکرده / 52.000.000 تومان

سیم کارت 0912 کد 5

413 8 513 0912

کارکرده / 62.000.000 تومان

877 5333 0912

کارکرده / 70.000.000 تومان

630 8 530 0912

کارکرده / 75.000.000 تومان

33 39 580 0912

کارکرده / 60.000.000 تومان

سیم کارت 0912 کد 6

99 96 694 0912

کارکرده / 70.000.000 تومان

06 18 618 0912

کارکرده / 70.000.000 تومان

سیم کارت 0912 کد 7

70 76 9 8 7 0912

کار کرده/ 52.000.000 تومان

48 16 716 0912

کار کرده / 58.000.000 تومان

90 16 790 0912

کار کرده / 75.000.000 تومان

171 0 774 0912

کار کرده / 43.000.000 تومان

سیم کارت 0912 کد 8

45 20 820 0912

کارکرده / 75.000.000 تومان

11 13 812 0912

کارکرده / 85.000.000 تومان

980 980 8 0912

کارکرده / 145.000.000 تومان

سیم کارت 0912 کد 0

11 57 029 0912

کارکرده / 18.000.000 تومان

سیم کارت قطعه ای الکترونیکی است که از زمان معرفی، زندگی افراد را تحت تاثیر قرار داده است، در این صفحه تمامی مباحث مربوط به این قطعه را از صفر تا صد برای شما بررسی خواهیم کرد.

سیمکارت وسیله ارتباطی میان افراد است و با وارد شدن به کشور ما در سال 1373 استقبال زیادی از آن شده است.

همراه اول به عنوان اولین اپراتور تولید کننده و وارد کننده این تکنولوژی به ایران بوده است.

اولین پیش شماره سیمکارت ها از طرف شرکت همراه اول پیش شماره 0911 بود که با گذشت زمان به جای کد، 0912 به بازار روانه شد.

سیم کارت در مجموعه موبایل لند

در مجموعه موبایل لند در حال حاضر تمامی سیم کارت ها با تمامی پیش شماره ها به فروش می رسد.

جدا از فروش سیم کارت، خرید سیم کارت هم در مجموعه ما امکان پذیر است.

کاربران برای خرید و فروش سیمکارت های خود می توانند به راحتی به مجموعه مراجعه کنند و یا از خرید اینترنتی و فروش اینترنتی مجموعه ما بهره مند شوند.

یکی از اهداف اصلی مجموعه موبایل لند مشتری مداری و جلب رضایت شما عزیزان می باشد.

در این راستا قیمت های تمامی شماره ها در مرکز ما از تمامی مراکز خرید و فروش سیم کارت مناسب تر بوده.

حتی خرید شماره از کاربران هم به بالاترین قیمت امکان پذیر است.

کلیه خدمات سیم کارت 0912 سیم کارت 0910 سیم کارت 0919 و … در مرکز simcard موبایل لند انجام می شود.

خدمات موبایل لند شامل

 1. فروش انواع سیم دائمی و اعتباری
 2. خرید سیم کارت شما به بالاترین قیمت
 3. معاوضه خط 0912 شما با خطوط موجود در سایت
 4. فروش اقساطی با شرایط ویژه ( کمترین سود ممکن )
 5. قیمت گذاری سیم کارت شما ( به صورت تخصصی و آنلاین)

سیم کارت همراه اول

همراه اول به عنوان بزرگترین و معتبر ترین اپراتور ارتباطی سیم کارت در ایران شناخته شده است.

اعتبار بالای سیمکارت همراه اول باعث شده تا قیمت شماره های این اپراتور نسبت به بقیه اپراتور ها به صورت چشم گیری متفاوت باشد.

یکی از دلایل این اعتبار بالا اهمیت دادن به مدارک کاربران در هنگام خرید سیم کارت اشاره کرد.

همراه اول زمانی که این تکنولوژی را وارد کشور کرد ابتدا از سیم کارت های دائمی استفاده کرد.

سیم کارت دائمی یا ثابت همراه اول سیم کارتی است که نیاز به شارژ اعتبار نیست و به صورت ماهانه برای شخص قبض صادر می شود.

بعد ها از سیم کارت اعتباری رو نمایی شد که اولین آن سیم کارت 0919 بود.

این نوع سیم کارت ها قیمت بسیار مناسبی داشت و افراد به راحتی قدرت خرید آن را داشتند.

اگرچه سیم کارت های اعتباری همراه اول از نظر ارزش و اعتبار با سیم کارت 0912 همراه اول قابل قیاس نیستند.

سیم کارت 912 از تمامی سیم کارت های موجود در کشور ما معتبرتر و با ارزش تر می باشد.

سیم کارت های اعتباری برای استفاده از تماس و پیامک نیاز به شارژ اعتبار دارد و کاربران به ازای مصرفی که دارند باید آن را شارژ کنند.

اهمیت خرید سیم کارت 0912

سیم کارت 0912 برای شروع هر کسب و کاری و برند سازی آن لازم است.

این نوع سیم کارت از قدیم تا به حال از سایر سیم کارت ها اعتبار بسیار بالا تری دارد.

جایگاه سیم 912 در جامعه بسیار با اهمیت بوده و هر روز هم به اهمیت آن افزوده می شود.

سیم کارت 912 در کسب و کار هر شخص مهم است زیرا مستقیما اعتبار شما را بسیار افزایش می دهد.

علاوه بر اعتبار و برند سازی سیمکارت 0912 شما با خرید این نوع سیم در واقع سرمایه گذاری هم انجام می دهید.

سرمایه گذاری در سیمکارت همراه اول دائمی با پیش شماره 912 همانند طلا، بورس، دلار و … نمی باشد.

و هیچ گونه ریسکی نداشته است و همواره به قیمت آن افزوده می شود و شما تحت هیچ عنوان از این سرمایه گذاری متضرر نخواهید شد.

برای خرید سیم کارت 0912 همراه اول به عنوان سرمایه گذاری و یا استفاده شخصی می توانید با مشاوران ما در واحد خرید و فروش سیم 0912 در ارتباط باشید.

تیم ما سعی می کند تا بهترین مشاوره و راهنمایی را به شما ارائه دهد تا به سیم کارت مورد نظر خود دست پیدا کنید.

فروش اقساطی سیم کارت 0912

فروش اقساط سیم کارت 0912 در مجموعه موبایل لند با کمترین سود ممکن قابل انجام است.

تیم موبایل لند همواره در تلاش است تا رضایت کاربران خود را از خدمات خود جلب کند

به همین منظور با افزایش قیمت تمامی خطوط سیمکارت همراه اول با پیش شماره 0912 موبایل لند فروش اقساطی سیم را فراهم ساخته است.

تا شما عزیزان با کم ترین پیش پرداخت صاحب سیم کارت 0912 شوید.

فروش اقساط در موبایل لند به این گونه است که شما خط مورد نظر را بدون هیچ گونه هزینه اضافی خریداری می کنید.

منظور از هزینه ها اضافی حق ورودی ، کمیسیون ، مالیات، ارزش افزوده ، هزینه تقسیط ، هزینه ثبت سند و… می باشد.

اقساط سیمکارت در مجموعه ما بدون دریافت هرگونه چک بانکی، سفته و … قابل انجام است.

برای خرید قسطی سیمکارت نیازی به چک و … نیست چون سند سیم کارت بعد از پایان اقساط به نام شما می شود.

👇🏽 شرایط اقساط در موبایل لند به این گونه است 👇🏽

 • حداقل تعداد اقساط  4 ماه است.
 • حداکثر تعداد اقساط 12 ماه می باشد.
 • خطوط زیر 20 میلیون تومان تا 4 ماه اقساط می گردد.
 • خطوط بالای 20 میلیون تومان تا 12 ماه اقساط می گردد.
 • حداقل پیش پرداخت یک سوم مبلغ کل سیم کارت مد نظر می باشد.
 • قرارداد قانونی اجاره به شرط تملیک در دفتر موبایل لند تقدیم شما می شود.
 • بعد از پرداخت آخرین قسط سیم کارت به صورت قطعی به نام شما می شود.

معاوضه سیم کارت 912 و جابه جایی سیم کارکرده با نو

مجموعه ما خدمات معاوضه سیم کارت همراه اول 0912 کارکرده را به صورت تخصصی انجام می شود.

موبایل لند سیم کارت شما را به بالا ترین قیمت ممکن خریداری می کند و در عوض سیم کارت مدنظر شما را به بهترین قیمت تقدیم شما خواهد کرد.

در حالت معاوضه ما سیم کارت شما را بالا تر از سایر مراکز خریداری می کنیم تا قدرت خرید سیم کارت جدید شما بیشتر شود.

برای استعلام قیمت می توانید فرم درخواست تعیین قیمت ما را پر کنید تا کارشناسان ما در کوتاه ترین زمان قیمت سیمکارت 912 شما را تعیین کنند.

برای اطلاعات بیشتر در رابطه با خرید اقساط سیم کارت 0912 می توانید با شماره 02144141273 تماس حاصل کنید.

قیمت سیم کارت

سیمکارت همراه اول همانطور که می دانید دارای 7 شماره که هرکدام با هم متفاوت هستند تشکیل شده است.

این مهم بسته به عوامل زیادی است.

به طور مثال یک سری خط ها رند گفتاری، رند پله ای ، سه رقم یکی، پله ای از آخر، پله ای از اول، رند آینه ای

قیمت سیمکارت 0912 بیشتر بسته به فروشندگان دارد و هیچ قیمت مشخصی و مبنای ثابتی وجود ندارد.

تغییر هر کدام از این شماره ها باعث می شود تا قیمت سیم کارت تغییر کند.

به عنوان مثال قیمت سیم کارت کد 1 در حال حاضر از 100 میلیون تومان شروع می شود.

حداکثر قیمت در شماره های همراه اول وجود ندارد چون خط کد 1 رند قیمت مشخصی ندارد و قیمت بیشتر بسته به فروشنده دارد.

قیمت سیم کارت کد 2 در حال حاضر از 50 تومن شروع می شود به بالا.

نسبت قرارگرفتن هر عدد در کنار هم نسبت به تکرار و یا جفت قیمت خط را مشخص می کند.

فروش سیم کارت به موبایل لند چگونه است؟

مجموعه ما در تمامی زمینه های خدمات موبایل و سیمکارت های 0912 یاری رسان شما عزیزان است.

خرید و فروش سیم کارت خیلی کار دشواری نیست و شما به هر نحوی می توانید این فرایند را انجام دهید.

نکته مهمی که وجود دارد این است که شما نباید به هر مرکزی اعتماد کنید.

چرا که سیم کارت همانند گوشی و بقیه وسایل های شما نیست.

این قطعه کوچک دارای سند مالکیت است و شما در هنگام جا به جایی آن باید به مسائل مختلف توجه کنید.

به طور مثال شما اگر سند را به نام خریدار بزنید دیگر دستتان به هیچ جایی بند نیست و حتما باید به مراکز معتبر و قدمت دارد اعتماد کنید.

یا برعکس در حالت خرید سیم کارت اگر از کسی که می خرید مطمئن نباشید ممکن است سند را به صورت غیر قانونی به نام شما بزند.

در این حالت ممکن است بعد از خرید چه یک روز و یک سال مالکیت آن خط را از کد ملی شما بردارند و در واقع شما برای هیچ پول پرداخت کردید.

سیم کارت همانند ملک و وسایل نقلیه دارای سند مالکیت بوده و کلاه برداران می توانند به راحتی با سند خط شما اقدام به کلاه برداری با اسم شما را

بکنند شما باید هوشیار باشید و خرید و یا فروش خود را در مکانی امن و شناخته انجام بدهید.

چر موبایل لند برای خرید و فروش سیم 912 ؟

مجموعه ما همواره در تلاش برای بهبود کیفیت و خدمت رسانی بهتر به شما عزیزان می باشد.

مهم ترین مسئله در مورد خط تلفن همراه قیمت است.

در همین راستا کارشناسان در واحد قیمت گذاری سیم 0912 شما را به بالا ترین قیمت ممکن خرید می کنند و سیم کارت های مجموعه را با کمترین سود ممکن در لیست انتشار قرار می دهند.

سایر مراکز معمولا واسطه فروش خط می باشند اما موبایل لند تمامی خطوط را در دفاتر خود موجود دارد و شما به صورت مستقیم و بدون واسطه با ما در ارتباط هستید.

از طرفی دیگر شما با خیالی آسوده خرید خود را انجام می دهید چرا که سند به محض واریز وجه به نام شما ثبت می گردد و هیچ جای نگرانی وجود ندارد.