خرید و فروش سیم کارت

مجوز رسمی از امور مشترکین دارای گرید A

سیم کارت 0912 کد 1

8388 100 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

55555 10 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

912 10 10 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

02 02 130 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

97 97 110 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

8388 109 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

57 57 122 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

106 1006 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

19 19 130 0912

کارکرده / برای استعلام قیمت با شماره ۰۹۱۲۳۱۹۳۶۱۷ تماس بگیرید

633 1008 0912

کارکرده / 800.000.000 تومان

883 1005 0912

کارکرده / 800.000.000 تومان

25 20 101 0912

کارکرده / 800.000.000 تومان

11 595 11 0912

کارکرده / 600.000.000 تومان

69 200 10 0912

کارکرده / 600.000.000 تومان

173 1009 0912

کارکرده / 730.000.000 تومان

604 1888 0912

کارکرده / 250.000.000 تومان

503 1444 0912

کارکرده – 3خط / 275.000.000 تومان

6466 144 0912

کارکرده / 380.000.000 تومان

65 79 101 0912

کارکرده / 270.000.000 تومان

65 69 101 0912

کارکرده / 480.000.000 تومان

804 1777 0912

کارکرده / 250.000.000 تومان

5449 119 0912

کارکرده / 248.000.000 تومان

19 97 122 0912

کارکرده / 228.000.000 تومان

206 26 12 0912

کارکرده / 320.000.000 تومان

104 3 109 0912

کارکرده / 278.000.000 تومان

553 11 17 0912

کارکرده / 212.000.000 تومان

818 0 127 0912

کارکرده / 212.000.000 تومان

93 89 193 0192

کارکرده / 205.000.000 تومان

357 0 119 0912

کارکرده / 200.000.000 تومان

9449 147 0912

کارکرده / 218.000.000 تومان

77 74 193 0912

کارکرده / 200.000.000 تومان

98 35 198 0912

کارکرده / 205.000.000 تومان

96 78 196 0912

کارکرده / 205.000.000 تومان

514 0 124 0912

کارکرده / 195.000.000 تومان

74 44 196 0912

کارکرده / 200.000.000 تومان

73 33 198 0912

کارکرده / 200.000.000 تومان

35 19 130 0912

کارکرده / 200.000.000 تومان

15 89 125 0912

کارکرده / 215.000.000 تومان

76 40 124 0912

کارکرده / 195.000.000 تومان

52 63 115 0912

کارکرده / 205.000.000 تومان

52 68 105 0912

کارکرده / 205.000.000 تومان

121 0 159 0912

کارکرده / 195.000.000 تومان

273 0 128 0912

کارکرده / 180.000.000 تومان

60 49 143 0912

کارکرده / 180.000.000 تومان

80 66 157 0912

کارکرده / 185.000.000 تومان

349 549 1 0912

کارکرده / 180.000.000 تومان

99 64 139 0912

کارکرده / 180.000.000 تومان

604 1394 0912

کارکرده / 180.000.000 تومان

328 348 1 0912

کارکرده / 170.000.000 تومان

710 0 145 0912

کارکرده / 175.000.000 تومان

8667 132 0912

کارکرده / 180.000.000 تومان

3447 148 0912

کارکرده – 4خط / 170.000.000 تومان

38 18 149 0912

کارکرده / 170.000.000 تومان

768 968 1 0912

کارکرده / 170.000.000 تومان

77 94 132 0912

کارکرده / 165.000.000 تومان

43 16 132 0912

کارکرده / 165.000.000 تومان

98 43 147 0912

کارکرده / 165.000.000 تومان

52 14 198 0912

صفر/ 135.000.000 تومان

32 16 198 0912

صفر / 135.000.000 تومان

07 78 148 0912

کارکرده / 165.000.000 تومان

61 59 198 0912

صفر/ 130.000.000 تومان

سیمکارت 0912 کد 2

79 73 4 3 2 0912

کارکرده / 110.000.000 تومان

88 05 05 2 0912

کار کرده / 165.000.000 تومان

20 225 20 0912

کار کرده / 300.000.000 تومان

12 33 238 0912

کارکرده / 100.000.000 تومان

112 5 277 0912

کار کرده / 100.000.000 تومان

33 19 215 0912

کارکرده / 100.000.000 تومان

209 3 227 0912

کارکرده / 81.000.000 تومان

40 91 233 0912

کار کرده / 90.000.000 تومان

10 22 257 0912

کارکرده / 88.000.000 تومان

30 54 258 0912

کارکرده / 78.000.000 تومان

سیم کارت 0912 کد 3

66 84 366 0912

صفر / 95.000.000 تومان

44 69 344 0912

صفر/ 115.000.000 تومان

3007 344 0912

کارکرده / 145.000.000 تومان

780 740 3 0912

کارکرده / 68.000.000 تومان

91 78 378 0912

کارکرده / 78.000.000 تومان

810 0 312 0912

کارکرده / 83.000.000 تومان

47 81 371 0912

کارکرده / 65.000.000 تومان

15 17 347 0912

کارکرده / 68.000.000 تومان

941 33 32 0912

کارکرده / 73.000.000 تومان

04 18 388 0912

کارکرده / 63.000.000 تومان

465 30 31 0912

کارکرده / 73.000.000 تومان

50 57 394 0912

کارکرده / 68.000.000 تومان

68 87 321 0912

کارکرده / 63.000.000 تومان

9 270 320 0912

کارکرده / 63.000.000 تومان

83 22 340 0912

کارکرده / 63.000.000 تومان

سیم کارت 0912 کد 4

94 88 485 0912

کارکرده / 48.000.000 تومان

8700 409 0912

کارکرده / 108.000.000 تومان

20 26 420 0912

کارکرده / 170.000.000 تومان

67 15 415 0912

کارکرده / 77.000.000 تومان

سیم کارت 0912 کد 5

413 8 513 0912

کارکرده / 73.000.000 تومان

630 8 530 0912

کارکرده / 83.000.000 تومان

317 5555 0912

کارکرده / 270.000.000 تومان

115 33 50 0912

کارکرده / 48.000.000 تومان

33 39 580 0912

کارکرده / 58.000.000 تومان

7 7 8 3 3 3 5 0912

کارکرده / 63.000.000 تومان

77 91 508 0912

کارکرده / 40.000.000 تومان

سیم کارت 0912 کد 6

99 96 694 0912

کارکرده / 63.000.000 تومان

06 18 618 0912

کارکرده / 63.000.000 تومان

06 66 619 0912

کارکرده / 58.000.000 تومان

سیم کارت 0912 کد 7

90 16 790 0912

کار کرده/ 68.000.000 تومان

9 74 74 74 0912

کار کرده / 370.000.000 تومان

75 9 75 75 0912

کارکرده / 280.000.000 تومان

0 399 799 0912

کار کرده/ 53.000.000 تومان

70 76 9 8 7 0912

کار کرده / 53.000.000 تومان

48 16 716 0912

کارکرده / 58.000.000 تومان

76 94 792 0912

کار کرده/ 35.000.000 تومان

سیم کارت 0912 کد 8

45 20 820 0912

کارکرده – 2خط / 69.000.000 تومان

11 13 812 0912

کارکرده / 105.000.000 تومان

سیم کارت 0912 کد 9

85 45 945 0912

کار کرده/ 58.000.000 تومان

10 13 922 0912

کار کرده / 43.000.000 تومان

47 56 900 0912

کارکرده / 45.000.000 تومان

سیم کارت قطعه ای الکترونیکی است که از زمان معرفی، زندگی افراد را تحت تاثیر قرار داده است، در این صفحه تمامی مباحث مربوط به این قطعه را از صفر تا صد برای شما بررسی خواهیم کرد.

سیمکارت وسیله ارتباطی میان افراد است و با وارد شدن به کشور ما در سال 1373 استقبال زیادی از آن شده است.

همراه اول به عنوان اولین اپراتور تولید کننده و وارد کننده این تکنولوژی به ایران بوده است.

اولین پیش شماره سیمکارت ها از طرف شرکت همراه اول پیش شماره 0911 بود که با گذشت زمان به جای کد، 0912 به بازار روانه شد.

سیم کارت در مجموعه موبایل لند

در مجموعه موبایل لند در حال حاضر تمامی سیم کارت ها با تمامی پیش شماره ها به فروش می رسد.

جدا از فروش سیم کارت، خرید سیم کارت هم در مجموعه ما امکان پذیر است.

کاربران برای خرید و فروش سیمکارت های خود می توانند به راحتی به مجموعه مراجعه کنند و یا از خرید اینترنتی و فروش اینترنتی مجموعه ما بهره مند شوند.

یکی از اهداف اصلی مجموعه موبایل لند مشتری مداری و جلب رضایت شما عزیزان می باشد.

در این راستا قیمت های تمامی شماره ها در مرکز ما از تمامی مراکز خرید و فروش سیم کارت مناسب تر بوده.

حتی خرید شماره از کاربران هم به بالاترین قیمت امکان پذیر است.

کلیه خدمات سیم کارت 0912 سیم کارت 0910 سیم کارت 0919 و … در مرکز simcard موبایل لند انجام می شود.

خدمات موبایل لند شامل

 1. فروش انواع سیم دائمی و اعتباری
 2. خرید سیم کارت شما به بالاترین قیمت
 3. معاوضه خط 0912 شما با خطوط موجود در سایت
 4. فروش اقساطی با شرایط ویژه ( کمترین سود ممکن )
 5. قیمت گذاری سیم کارت شما ( به صورت تخصصی و آنلاین)

سیم کارت همراه اول

همراه اول به عنوان بزرگترین و معتبر ترین اپراتور ارتباطی سیم کارت در ایران شناخته شده است.

اعتبار بالای سیمکارت همراه اول باعث شده تا قیمت شماره های این اپراتور نسبت به بقیه اپراتور ها به صورت چشم گیری متفاوت باشد.

یکی از دلایل این اعتبار بالا اهمیت دادن به مدارک کاربران در هنگام خرید سیم کارت اشاره کرد.

همراه اول زمانی که این تکنولوژی را وارد کشور کرد ابتدا از سیم کارت های دائمی استفاده کرد.

سیم کارت دائمی یا ثابت همراه اول سیم کارتی است که نیاز به شارژ اعتبار نیست و به صورت ماهانه برای شخص قبض صادر می شود.

بعد ها از سیم کارت اعتباری رو نمایی شد که اولین آن سیم کارت 0919 بود.

این نوع سیم کارت ها قیمت بسیار مناسبی داشت و افراد به راحتی قدرت خرید آن را داشتند.

اگرچه سیم کارت های اعتباری همراه اول از نظر ارزش و اعتبار با سیم کارت 0912 همراه اول قابل قیاس نیستند.

سیم کارت 912 از تمامی سیم کارت های موجود در کشور ما معتبرتر و با ارزش تر می باشد.

سیم کارت های اعتباری برای استفاده از تماس و پیامک نیاز به شارژ اعتبار دارد و کاربران به ازای مصرفی که دارند باید آن را شارژ کنند.

اهمیت خرید سیم کارت 0912

سیم کارت 0912 برای شروع هر کسب و کاری و برند سازی آن لازم است.

این نوع سیم کارت از قدیم تا به حال از سایر سیم کارت ها اعتبار بسیار بالا تری دارد.

جایگاه سیم 912 در جامعه بسیار با اهمیت بوده و هر روز هم به اهمیت آن افزوده می شود.

سیم کارت 912 در کسب و کار هر شخص مهم است زیرا مستقیما اعتبار شما را بسیار افزایش می دهد.

علاوه بر اعتبار و برند سازی سیمکارت 0912 شما با خرید این نوع سیم در واقع سرمایه گذاری هم انجام می دهید.

سرمایه گذاری در سیمکارت همراه اول دائمی با پیش شماره 912 همانند طلا، بورس، دلار و … نمی باشد.

و هیچ گونه ریسکی نداشته است و همواره به قیمت آن افزوده می شود و شما تحت هیچ عنوان از این سرمایه گذاری متضرر نخواهید شد.

برای خرید سیم کارت 0912 همراه اول به عنوان سرمایه گذاری و یا استفاده شخصی می توانید با مشاوران ما در واحد خرید و فروش سیم 0912 در ارتباط باشید.

تیم ما سعی می کند تا بهترین مشاوره و راهنمایی را به شما ارائه دهد تا به سیم کارت مورد نظر خود دست پیدا کنید.

فروش اقساطی سیم کارت 0912

فروش اقساط سیم کارت 0912 در مجموعه موبایل لند با کمترین سود ممکن قابل انجام است.

تیم موبایل لند همواره در تلاش است تا رضایت کاربران خود را از خدمات خود جلب کند

به همین منظور با افزایش قیمت تمامی خطوط سیمکارت همراه اول با پیش شماره 0912 موبایل لند فروش اقساطی سیم را فراهم ساخته است.

تا شما عزیزان با کم ترین پیش پرداخت صاحب سیم کارت 0912 شوید.

فروش اقساط در موبایل لند به این گونه است که شما خط مورد نظر را بدون هیچ گونه هزینه اضافی خریداری می کنید.

منظور از هزینه ها اضافی حق ورودی ، کمیسیون ، مالیات، ارزش افزوده ، هزینه تقسیط ، هزینه ثبت سند و… می باشد.

اقساط سیمکارت در مجموعه ما بدون دریافت هرگونه چک بانکی، سفته و … قابل انجام است.

برای خرید قسطی سیمکارت نیازی به چک و … نیست چون سند سیم کارت بعد از پایان اقساط به نام شما می شود.

👇🏽 شرایط اقساط در موبایل لند به این گونه است 👇🏽

 • حداقل تعداد اقساط  4 ماه است.
 • حداکثر تعداد اقساط 12 ماه می باشد.
 • خطوط زیر 20 میلیون تومان تا 4 ماه اقساط می گردد.
 • خطوط بالای 20 میلیون تومان تا 12 ماه اقساط می گردد.
 • حداقل پیش پرداخت یک سوم مبلغ کل سیم کارت مد نظر می باشد.
 • قرارداد قانونی اجاره به شرط تملیک در دفتر موبایل لند تقدیم شما می شود.
 • بعد از پرداخت آخرین قسط سیم کارت به صورت قطعی به نام شما می شود.

معاوضه سیم کارت 912 و جابه جایی سیم کارکرده با نو

مجموعه ما خدمات معاوضه سیم کارت همراه اول 0912 کارکرده را به صورت تخصصی انجام می شود.

موبایل لند سیم کارت شما را به بالا ترین قیمت ممکن خریداری می کند و در عوض سیم کارت مدنظر شما را به بهترین قیمت تقدیم شما خواهد کرد.

در حالت معاوضه ما سیم کارت شما را بالا تر از سایر مراکز خریداری می کنیم تا قدرت خرید سیم کارت جدید شما بیشتر شود.

برای استعلام قیمت می توانید فرم درخواست تعیین قیمت ما را پر کنید تا کارشناسان ما در کوتاه ترین زمان قیمت سیمکارت 912 شما را تعیین کنند.

برای اطلاعات بیشتر در رابطه با خرید اقساط سیم کارت 0912 می توانید با شماره 02144141273 تماس حاصل کنید.

قیمت سیم کارت

سیمکارت همراه اول همانطور که می دانید دارای 7 شماره که هرکدام با هم متفاوت هستند تشکیل شده است.

این مهم بسته به عوامل زیادی است.

به طور مثال یک سری خط ها رند گفتاری، رند پله ای ، سه رقم یکی، پله ای از آخر، پله ای از اول، رند آینه ای

قیمت سیمکارت 0912 بیشتر بسته به فروشندگان دارد و هیچ قیمت مشخصی و مبنای ثابتی وجود ندارد.

تغییر هر کدام از این شماره ها باعث می شود تا قیمت سیم کارت تغییر کند.

به عنوان مثال قیمت سیم کارت کد 1 در حال حاضر از 100 میلیون تومان شروع می شود.

حداکثر قیمت در شماره های همراه اول وجود ندارد چون خط کد 1 رند قیمت مشخصی ندارد و قیمت بیشتر بسته به فروشنده دارد.

قیمت سیم کارت کد 2 در حال حاضر از 50 تومن شروع می شود به بالا.

نسبت قرارگرفتن هر عدد در کنار هم نسبت به تکرار و یا جفت قیمت خط را مشخص می کند.

فروش سیم کارت به موبایل لند چگونه است؟

مجموعه ما در تمامی زمینه های خدمات موبایل و سیمکارت های 0912 یاری رسان شما عزیزان است.

خرید و فروش سیم کارت خیلی کار دشواری نیست و شما به هر نحوی می توانید این فرایند را انجام دهید.

نکته مهمی که وجود دارد این است که شما نباید به هر مرکزی اعتماد کنید.

چرا که سیم کارت همانند گوشی و بقیه وسایل های شما نیست.

این قطعه کوچک دارای سند مالکیت است و شما در هنگام جا به جایی آن باید به مسائل مختلف توجه کنید.

به طور مثال شما اگر سند را به نام خریدار بزنید دیگر دستتان به هیچ جایی بند نیست و حتما باید به مراکز معتبر و قدمت دارد اعتماد کنید.

یا برعکس در حالت خرید سیم کارت اگر از کسی که می خرید مطمئن نباشید ممکن است سند را به صورت غیر قانونی به نام شما بزند.

در این حالت ممکن است بعد از خرید چه یک روز و یک سال مالکیت آن خط را از کد ملی شما بردارند و در واقع شما برای هیچ پول پرداخت کردید.

سیم کارت همانند ملک و وسایل نقلیه دارای سند مالکیت بوده و کلاه برداران می توانند به راحتی با سند خط شما اقدام به کلاه برداری با اسم شما را

بکنند شما باید هوشیار باشید و خرید و یا فروش خود را در مکانی امن و شناخته انجام بدهید.

چر موبایل لند برای خرید و فروش سیم 912 ؟

مجموعه ما همواره در تلاش برای بهبود کیفیت و خدمت رسانی بهتر به شما عزیزان می باشد.

مهم ترین مسئله در مورد خط تلفن همراه قیمت است.

در همین راستا کارشناسان در واحد قیمت گذاری سیم 0912 شما را به بالا ترین قیمت ممکن خرید می کنند و سیم کارت های مجموعه را با کمترین سود ممکن در لیست انتشار قرار می دهند.

سایر مراکز معمولا واسطه فروش خط می باشند اما موبایل لند تمامی خطوط را در دفاتر خود موجود دارد و شما به صورت مستقیم و بدون واسطه با ما در ارتباط هستید.

از طرفی دیگر شما با خیالی آسوده خرید خود را انجام می دهید چرا که سند به محض واریز وجه به نام شما ثبت می گردد و هیچ جای نگرانی وجود ندارد.