پیشنهادات و انتقادات

همراه گرامی موبایل لند

 تیم موبایل لند در جهت کسب رضایت هرچه بیشتر شما،پذیرای تمامی پیشنهادات و انتقادات با ارزش  شما عزیزان میباشد

ما در موبایل لند  شنوای تمامی انتقادات شما هستیم،وهمواره میکوشیم خطاها و نقص های خود را به کمک شما عزیران بر طرف نماییم

 همچنین پیشنهاد ها و نظرات شما برای ما ارزشمند بوده و ما با آغوش باز پذیرای فرمایشات  شما خواهیم بود.

مایه افتخار ماست تا چند لحظه وقت خود در اختیار ما قرار دهید تا هرچه بهتر بتوانیم همراه شما عزیزان باشیم

نام و نام خانوادگی